Radca Prawny

,,Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.”

,,Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.”

,,Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.”

(art. 3 ustawy z dnia 06.07.1982r. o radcach prawnych)

 

Radca prawny posiada kompetencje potwierdzone państwowym egzaminem, jest członkiem samorządu zawodowego, który sprawuje pieczę nad prawidłowym wykonywaniem tego zawodu, a nadto nad ciągłym podnoszeniem kwalifikacji radców. Radca prawny zobowiązany jest również do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Powierzając swoje sprawy radcy prawnemu, macie Państwo pewność, że będą one prowadzone starannie, profesjonalnie i zawsze z troską o interesy Klienta.

weryfikacja przynależności do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze