O mnie

Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze jestem od 2009 roku, w którym rozpoczęłam odbywanie aplikacji radcowskiej. Tytuł radcy prawnego uzyskałam w roku 2012.

W tym samym roku uzyskałam także stopień naukowy doktora nauk prawnych. Obroniona przeze mnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawa doktorska dotyczyła procesu inwestycyjnego w zakresie dróg publicznych, w szczególności związanych z tym zagadnień z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

Specjalizuję się w prawie administracyjnym, procedurze administracyjnej oraz prawie samorządu terytorialnego.

Dysponuję doświadczeniem zawodowym w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego. Posiadam praktykę w sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz wewnętrznych aktów spółek prawa handlowego, prowadzeniu sporów pracowniczych oraz procedurze zwolnień grupowych. Uczestniczyłam w licznych procesach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Moją pasją oraz przedmiotem naukowych i zawodowych zainteresowań jest prawo medyczne. W 2014 roku ukończyłam Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuję się przede wszystkim zasadami funkcjonowania i odpowiedzialności podmiotów leczniczych, tematyką praw pacjenta i roszczeń z tytułu ich naruszenia, a także zasadami wykonywania zawodu lekarza oraz odpowiedzialności za błędy medyczne.

Poza wykonywaniem zawodu radcy prawnego, pracuję również jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Zajmuję się także prowadzeniem szkoleń.

Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne rozwijam poprzez pracę naukową – listę moich publikacji wraz z linkami znajdziecie Państwo w zakładce Publikacje. Listę konferencji, w których uczestniczyłam znajdziecie Państwo w zakładce Konferencje.

 


Kancelaria Radcy Prawnego Żaklina Skrenty