Konferencje

2018

Jesienna Szkoła Prawa Medycznego: Obowiązek informacyjny lekarza, dokumentacja medyczna, błędy medyczne – Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (uczestnictwo)

Letnia Szkoła Prawa Medycznego: Ochrona danych pacjenta: tajemnica lekarska, e-zdrowie i RODO – Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (uczestnictwo)

II Konferencja Naukowa „Problemy prawa medycznego. Standard wykonywania zawodów medycznych.” – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (uczestnictwo wraz z wygłoszeniem referatu)

2017

XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne: Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia – Warszawski Uniwersytet Medyczny (uczestnictwo wraz z wygłoszeniem referatu)

Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (uczestnictwo wraz z wygłoszeniem referatu)

2016

XIV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny (uczestnictwo)

2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce” – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (uczestnictwo wraz z wygłoszeniem referatu)

Konferencja „Aktualne problemy prawa samorządu terytorialnego” – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (uczestnictwo)

IV Kongres Prawa Medycznego – Uniwersytet Jagielloński (uczestnictwo)

2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych” – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (uczestnictwo wraz z wygłoszeniem referatu)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory samorządowe” – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (uczestnictwo wraz z wygłoszeniem referatu)

2013

II Kongres Prawa Medycznego – Uniwersytet Jagielloński (uczestnictwo)

2008

II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (uczestnictwo wraz z wygłoszeniem referatu)